Robert Strzałkowski

Pragnę Państwu polecić Firmę SAN-GAZ która była wykonawcą realizowanej przez moją firmę inwestycji w zakresie modernizacji instalacji centralnego w moim obiekcie położonym przy ulicy Warszawskie w Jedlińsku. Wymienione prace zostały wykonane w wymaganym terminie i z należyta starannością.

Więcej