Szczepan Wójcik

Firma San-Gaz należycie wywiązał się z umów, zapewniając dobrą jakość realizacji powierzonych zadań. Wszystkie prace instalacyjne zostały przeprowadzone starannie, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Tym samym firma SAN-GAZ w pełni sprostała naszym oczekiwaniom.

Więcej