Dotacja Czyste Powietrze

Dotacja Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Warunki dofinansowania

 Pożyczka
GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
12345
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 – 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 – 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 – 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Intensywność dofinansowania

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
uzupełnienie
do wartości dotacji
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
124567
Ido 600do 90%do 10%do 100%niedotyczy
II601 – 800do 80%do 20%do 100%
III801 – 1000do 67%do 33%do 100%
IV1001 – 1200do 55%do 45%do 100%
V1201 – 1400do 43%do 57%do 100%
VI1401 – 1600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%

od 85 529

do 125 528

0%do 100%do 100%

powyżej

125 528